Ajuntament de Sant Pere de Torelló

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823310007
 • Adreça: Verdaguer, 18
 • Codi postal i localitat: 08572 Sant Pere de Torelló
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 2.419
 • Telèfon: 93-8584024
 • Fax: 93-8509130
 • NIF: P0823300I
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer
 • Adreça electrònica: st.peret@diba.cat
 • Web: http://www.stpere.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat