Ajuntament de Sant Pere de Ribes

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823100000
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08810 Sant Pere de Ribes
 • Comarca: Garraf
 • Població 2018: 30.658
 • Telèfon: 93-8967300
 • Fax: 93-8967301
 • NIF: P0823100C
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta
 • Adreça electrònica: ajuntament@santperederibes.cat
 • Web: http://www.santperederibes.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat