Ajuntament de Sant Mateu de Bages

escut
 • Codi oficial estadístic: 0822990004
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08263 Sant Mateu de Bages
 • Comarca: Bages
 • Població 2019: 603
 • Telèfon: 93-8360010
 • Fax: 93-8360010
 • NIF: P0822900G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Maria Junyent Serra
 • Adreça electrònica: st.mateu@diba.cat
 • Web: http://www.santmateudebages.cat
 • Horari d'atencio: dimarts i dijous de 9h-14,30j
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat