Ajuntament de Sant Martí Sarroca

escut
 • Codi oficial estadístic: 0822700000
 • Adreça: Ferran Muñoz, 4-6
 • Codi postal i localitat: 08731 Sant Martí Sarroca
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 3.231
 • Telèfon: 93-8991111
 • Fax: 93-8991512
 • NIF: P0822700A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Olivella Almirall
 • Adreça electrònica: st.martisa@diba.cat
 • Web: http://www.santmartisarroca.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat