Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0821660009
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08619 Sant Jaume de Frontanyà
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 30
 • Telèfon: 93-8239194
 • Fax: 93-8239120
 • NIF: P0821500F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Rubén Lladós Gómez
 • Adreça electrònica: st.jaume@diba.cat
 • Web: http://www.santjaumedefrontanya.net
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat