Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

escut
 • Codi oficial estadístic: 0821140003
 • Adreça: Pl. Vila, s/n
 • Codi postal i localitat: 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 44.474
 • Telèfon: 93-6858000
 • Fax: 93-6858019
 • NIF: P0821000G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Jordi San José Buenaventura
 • Adreça electrònica: ajuntament@santfeliu.cat
 • Web: http://www.santfeliu.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat