Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

escut
 • Codi oficial estadístic: 0819820002
 • Adreça: Pl. Montseny, 5
 • Codi postal i localitat: 08459 Sant Antoni de Vilamajor
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 6.095
 • Telèfon: 93-8452400
 • Fax: 93-8452051
 • NIF: P0819700F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Lluïsa Berdala Cirera
 • Adreça electrònica: ajuntament@savilamajor.cat
 • Web: http://www.santantonidevilamajor.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat