Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0819570005
 • Adreça: Alou, 6
 • Codi postal i localitat: 08586 Sant Agustí de Lluçanès
 • Comarca: Osona
 • Població 2019: 85
 • Telèfon: 93-8527001
 • Fax: 93-8527001
 • NIF: P0819400C
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Pujol Boladeras
 • Adreça electrònica: st.agusti@diba.cat
 • Web: http://santagustidellucanes.cat
 • Horari d'atencio: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h.- dijous de 15,30 h. a 18 h.
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat