Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

escut
 • Codi oficial estadístic: 0818970005
 • Adreça: C/ Raval, s/nCasa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08281 Sant Pere Sallavinera
 • Comarca: Anoia
 • Població 2017: 156
 • Telèfon: 93-8698830
 • Fax: 93-8698830
 • NIF: P0818800E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Noguera Cantacorps
 • Adreça electrònica: st.peres@diba.cat
 • Web: http://www.sallavinera.cat
 • Horari d'atencio: Dilluns a divendres de 9.15 a 13.30 hores
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat