Ajuntament de Roda de Ter

escut
 • Codi oficial estadístic: 0818310007
 • Adreça: Pl. Major, 4
 • Codi postal i localitat: 08510 Roda de Ter
 • Comarca: Osona
 • Població 2017: 6.125
 • Telèfon: 93-8500075
 • Fax: 93-8540931
 • NIF: P0818200H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Albert Serra Vergara
 • Adreça electrònica: rodadeter@rodadeter.cat
 • Web: http://www.rodadeter.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat