Ajuntament de Rellinars


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de porpra, 2 claus passades en sautor amb les dents a dalt i mirant cap enfora, la d'or un banda i per damunt de la d'argent en barra, acompanyades de 3 estrelles d'argent malordenades. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 30-MAI-01
Data de publicació en el DOGC: 29-JUN-01
DOGC núm.: 3420
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de porpra, amb una banda groga i una barra blanca, cadascuna de gruix 1/6 de l'alçària del drap amb la banda per sobre de la barra, i tres estrelles de sis puntes blanques, de diàmetre 1/6 de l'alçària esmentada, totes tres equidistants de la banda i de la barra, la primera a 1/12 de la vora superior, la segona a 1/18 de la de l'asta i la tercera a 1/18 de la del vol.
Data d'aprovació: 19-MAI-03
Data de publicació en el DOGC: 06-JUN-03
DOGC núm.: 4105
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat