Ajuntament dels Prats de Rei

escut
 • Codi oficial estadístic: 0817050006
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 08281 Els Prats de Rei
 • Comarca: Anoia
 • Població 2019: 532
 • Telèfon: 93-8698192
 • Fax: 93-8698192
 • NIF: P0816900E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Cristina Mas Soteras
 • Adreça electrònica: pratsr@diba.cat
 • Web: http://www.pratsderei.diba.es
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat