Ajuntament de Parets del Vallès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0815930008
 • Adreça: Major, 2-4
 • Codi postal i localitat: 08150 Parets del Vallès
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 19.041
 • Telèfon: 93-5738888
 • Fax: 93-5738889
 • NIF: P0815800H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francesc Juzgado Mollá
 • Adreça electrònica: info@parets.cat
 • Web: http://www.parets.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat