Ajuntament del Papiol


Composició del Ple

Partit políticInformació
PDECATNom: JORDI BOU COMPTE
Càrrec: Alcalde
Nomenament: 12-06-2017
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Obres, Serveis i Cultura.
ERC-AMNom: JOAN BORRAS ALBORCH
Càrrec: 1er. Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Alcaldia i Urbanisme.
ERC-AMNom: ALBERT QUEROL I LACARTE
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Hisenda, Medi Ambient i Mobilitat.
PDECATNom: MONTSE GARCÉS GÓMEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Socials, Esports, Turisme e Igualtat.
PDECATNom: JORDI MEDINA BEYA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Promoció Econòmica, Seguretat Ciutadana i Comerç.
ERC-AMNom: ADRIÀ RIUS I PLA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Joventut, Agricultura, Comunicació i Festes.
SUMEN per El PaNom: SALVADOR AUBERNI SERRA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Participació Ciutadana, Ensenyament i Sanitat.
JNom: OLGA MECA TORRENTS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
JNom: VÍCTOR PÉREZ RUÍZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
JNom: MARTA GIMENO VACARISAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
JNom: ÒSCAR ALUJAS I MATEO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat