Ajuntament d'Olivella

escut
 • Codi oficial estadístic: 0814830008
 • Adreça: Pl. Major, s/n
 • Codi postal i localitat: 08810 Olivella
 • Comarca: Garraf
 • Població 2018: 3.729
 • Telèfon: 93-8968000
 • Fax: 93-8968042
 • NIF: P0814700A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Marta Verdejo Sánchez
 • Adreça electrònica: olivella@diba.cat
 • Web: http://www.olivella.cat
 • Horari d'atencio: dill. a div. 9-13,30/dima.i dij. 17-21/diss.10-14
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat