Ajuntament d'Olèrdola

escut
 • Codi oficial estadístic: 0814580001
 • Adreça: Av. Catalunya, 12
 • Codi postal i localitat: 08734 Sant Miquel d'Olèrdola (Olèrdola)
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 3.611
 • Telèfon: 93-8903502
 • Fax: 93-8171059
 • NIF: P0814400H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Lucas Ramírez Búrdalo
 • Adreça electrònica: olerdola@diba.cat
 • Web: http://www.olerdola.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat