Ajuntament de la Nou de Berguedà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0814240003
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08698 La Nou de Berguedà
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 160
 • Telèfon: 93-8259000
 • Fax: 93-8259048
 • NIF: P0814100D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Mercè Fuentes Pujol
 • Adreça electrònica: nou@diba.cat
 • Web: http://www.lanou.bergueda.org/
 • Horari d'atencio: dijous de 10h-14h i de 16h-19h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat