Ajuntament de Navarcles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0814020002
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08270 Navarcles
 • Comarca: Bages
 • Població 2017: 5.950
 • Telèfon: 93-8310011
 • Fax: 93-8270114
 • NIF: P0813900H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Llorenç Ferrer Alòs
 • Adreça electrònica: navarcles@diba.cat
 • Web: http://www.navarcles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat