Ajuntament de Montornès del Vallès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0813630008
 • Adreça: Av. Llibertat, 2
 • Codi postal i localitat: 08170 Montornès del Vallès
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2017: 16.240
 • Telèfon: 93-5721170
 • Fax: 93-5682762
 • NIF: P0813500F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. José Antonio Montero Domínguez
 • Adreça electrònica: ajuntament@montornes.cat
 • Web: http://www.montornes.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat