Ajuntament de Montmeló

escut
 • Codi oficial estadístic: 0813500000
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08160 Montmeló
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 8.784
 • Telèfon: 935720000
 • Fax: 935720420
 • NIF: P0813400I
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Pere Rodríguez Rodríguez
 • Adreça electrònica: info@montmelo.cat
 • Web: http://www.montmelo.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat