Ajuntament de Figaró-Montmany

escut
 • Codi oficial estadístic: 0813470005
 • Adreça: Ctra. Ribes, 42-44
 • Codi postal i localitat: 08590 Figaró (Figaró-Montmany)
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 1.109
 • Telèfon: 93-8429111
 • Fax: 93-8429136
 • NIF: P0813300A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Mayte Carrillo García
 • Adreça electrònica: figaro@diba.cat
 • Web: http://www.elfigaro.net
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat