Ajuntament de Montmajor

escut
 • Codi oficial estadístic: 0813260009
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 08612 Montmajor
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2017: 459
 • Telèfon: 93-8246000
 • Fax: 93-8246000
 • NIF: P0813100E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Teresa Marmí Figols
 • Adreça electrònica: montmajor@diba.cat
 • Web: http://www.montmajor.diba.es/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat