Ajuntament de Montesquiu

escut
 • Codi oficial estadístic: 0813110007
 • Adreça: Plaça Emili Juncadella, 1-2
 • Codi postal i localitat: 08585 Montesquiu
 • Comarca: Osona
 • Població 2017: 960
 • Telèfon: 938529091
 • Fax: 935136027
 • NIF: P0813000G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Elisabet Ferreres Vergés
 • Adreça electrònica: montesquiu@montesquiu.cat
 • Web: http://www.montesquiu.cat/
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres de 9h a 14h. Dimarts i dijous de 16h a 18h .
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat