Ajuntament de Montgat

escut
 • Codi oficial estadístic: 0812650006
 • Adreça: Pl. Vila, s/n
 • Codi postal i localitat: 08390 Montgat
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 11.819
 • Telèfon: 93-4694900
 • Fax: 93-4691358
 • NIF: P0812500G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Rosa Funtané Vilà
 • Adreça electrònica: montgat@diba.cat
 • Web: http://www.montgat.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h a 15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat