Ajuntament de Molins de Rei

escut
 • Codi oficial estadístic: 0812340003
 • Adreça: Pl. Catalunya, 1
 • Codi postal i localitat: 08750 Molins de Rei
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 25.687
 • Telèfon: 93-6803340
 • Fax: 93-6803362
 • NIF: P0812200D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Ramon Casals Matas
 • Adreça electrònica: sam@molinsderei.cat
 • Web: http://www.molinsderei.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat