Ajuntament de Martorell

escut
 • Codi oficial estadístic: 0811410007
 • Adreça: Pl. Vila, 46
 • Codi postal i localitat: 08760 Martorell
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2019: 28.189
 • Telèfon: 93-7750050
 • Fax: 93-7740595
 • NIF: P0811300C
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa Comas
 • Adreça electrònica: ajuntament@martorell.cat
 • Web: http://www.martorell.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat