Ajuntament de la Llagosta

escut
 • Codi oficial estadístic: 0810560009
 • Adreça: Pl. Antoni Baque, 1
 • Codi postal i localitat: 08120 La Llagosta
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2019: 13.480
 • Telèfon: 93-5603911
 • Fax: 93-5741142
 • NIF: P0810400B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Òscar Sierra Gaona
 • Adreça electrònica: llagosta@llagosta.cat
 • Web: http://www.llagosta.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat