Ajuntament de Jorba


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: DAVID SÀNCHEZ GARCIA
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comunicació, Participació, Relacions Institucionals, Comerç i Recursos Humans
ERC-AMNom: SÍLVIA ESCURA SABATÉ (IND.)
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcade
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Medi Ambient, Activitats Culturals i Formatives, Entorn Rural i Salut
ERC-AMNom: ROBERT SALLÉS CAMINAL (IND.)
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Urbanisme, Obres Municipals, Serveis Bàsics, Seguretat Ciutadana, Llicències d'Activitats i Obres
ERC-AMNom: MARÇAL ROIG JORBA (IND.)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Educació, Esports i Joventut
ERC-AMNom: RUBÉN SARLÉ LAPIANA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 01-03-2017
Comarca: Anoia
Àrea: Entitats i Comissions Organitzadores i Festes
ERC-AMNom: CARME MARCÉ GASSÓ (IND.)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Serveis Socials i Gent Gran
CiUNom: MIQUEL GUERRERO ANGUIANO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat