Ajuntament de Jorba

escut
 • Codi oficial estadístic: 0810380001
 • Adreça: Major, 2
 • Codi postal i localitat: 08719 Jorba
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 841
 • Telèfon: 93-8094000
 • Fax: 93-8078121
 • NIF: P0810200F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. David Sànchez Garcia
 • Adreça electrònica: jorba@diba.cat
 • Web: http://www.anoia.net/jorba.htm
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat