Ajuntament de la Garriga

escut
 • Codi oficial estadístic: 0808850006
 • Adreça: Pl. Església, 2
 • Codi postal i localitat: 08530 La Garriga
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2017: 15.984
 • Telèfon: 93-8605050
 • Fax: 93-8718281
 • NIF: P0808700I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla
 • Adreça electrònica: oac@ajlagarriga.cat
 • Web: http://www.lagarriga.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat