Ajuntament de Gallifa

escut
 • Codi oficial estadístic: 0808790004
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 1
 • Codi postal i localitat: 08146 Gallifa
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Població 2018: 169
 • Telèfon: 93-8662121
 • Fax: 93-8661151
 • NIF: P0808600A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve
 • Adreça electrònica: gallifa@gallifa.cat
 • Web: http://www.gallifa.cat
 • Horari d'atencio: Tots els dies 8/14,30 i dissabtes 11/13
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat