Ajuntament de Copons

escut
 • Codi oficial estadístic: 0807130008
 • Adreça: Angel Guimerà, 8
 • Codi postal i localitat: 08281 Copons
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 306
 • Telèfon: 93-8090000
 • Fax: 93-8090013
 • NIF: P0807000E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francesc Salamé Sabater
 • Adreça electrònica: copons@copons.cat
 • Web: http://copons.cat
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 9h a 13h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat