Ajuntament de Cervelló

escut
 • Codi oficial estadístic: 0806890004
 • Adreça: Major, 146-148
 • Codi postal i localitat: 08758 Cervelló
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 8.970
 • Telèfon: 93-6600070
 • Fax: 93-6600659
 • NIF: P0806700A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. José Ignacio Aparicio Ciria
 • Adreça electrònica: cervello@cervello.diba.es
 • Web: http://www.cervello.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat