Ajuntament de Castellví de la Marca

escut
 • Codi oficial estadístic: 0806540003
 • Adreça: Av. Catalunya, 6
 • Codi postal i localitat: 08732 La Múnia (Castellví de la Marca)
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2017: 1.554
 • Telèfon: 93-8918077
 • Fax: 93-8918126
 • NIF: P0806400H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Xavier Ramos Pujol
 • Adreça electrònica: marca@diba.cat
 • Web: http://www.diba.es/municipis/munview.asp?Ine=08065&Vista=
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 9h-13h / dima. 17h-19,30h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat