Ajuntament de Castellgalí

escut
 • Codi oficial estadístic: 0806150006
 • Adreça: Av. Montserrat, s/n
 • Codi postal i localitat: 08297 Castellgalí
 • Comarca: Bages
 • Població 2018: 2.053
 • Telèfon: 93-8330021
 • Fax: 93-8331121
 • NIF: P0806000F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno Iglesias
 • Adreça electrònica: castellgali@diba.cat
 • Web: http://www.castellgali.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat