Ajuntament de Castelldefels

escut
 • Codi oficial estadístic: 0805690004
 • Adreça: Pl. Església, 1
 • Codi postal i localitat: 08860 Castelldefels
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2019: 67.004
 • Telèfon: 93-6651150
 • Fax: 93-6657714
 • NIF: P0805500F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Asunción Miranda Cuevas
 • Adreça electrònica: e-oac@castelldefels.org
 • Web: http://www.castelldefels.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat