Ajuntament de Carme

escut
 • Codi oficial estadístic: 0804840003
 • Adreça: Av. Catalunya, 2
 • Codi postal i localitat: 08787 Carme
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 783
 • Telèfon: 93-8080051
 • Fax: 93-8080368
 • NIF: P0804700C
 • Alcaldessa Presidenta: Il.lma. Sra. Ildefonsa Terrida Sardà
 • Adreça electrònica: carme@diba.cat
 • Web: http://www.anoia.net/carme.htm
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres 10h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat