Ajuntament de Capolat

escut
  • Codi oficial estadístic: 0804590004
  • Adreça: Casa Consistorial, s/n
  • Codi postal i localitat: 08619 Capolat
  • Comarca: Berguedà
  • Població 2018: 96
  • Telèfon: 93-8215040
  • NIF: P0804400J
  • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Mireia Besora Sans
  • Adreça electrònica: capolat@diba.cat
  • Web: http://www.capolat.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat