Ajuntament de Capellades


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, 2 capelles formades per 2 arcs sostinguts sobre una repeu per 3 columnes d'argent. Dins la de la destra una creu llatina d'or i dins la de la sinistra una corona reial d'or ressaltant sobre un ceptre flordelisat d'or en banda; les capelles acompanyades al cap d'un capell de capellà de sable. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 23-GEN-89
Data de publicació en el DOGC: 03-FEB-89
DOGC núm.: 1102
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat