Ajuntament de Capellades


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: SALVADOR VIVES ALARI
Càrrec: Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Alcaldia
ERC-AMNom: ANGEL SOTERAS LARGO
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Promoció Econòmica, Promoció Turisme, Cultura
VdC-CUP-AMUNTNom: SUSANA MORENO BLANCO
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Festes, Educació
ERC-AMNom: JAUME SOLÉ CAROL
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Governació. Hisenda, Comunicació
ERC-AMNom: ANNA MARIA XAUS FLO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Esports, Recursos Humans
ERC-AMNom: ESTHER RAMOS GIMENO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Acció Social, Sanitat i Salut
VdC-CUP-AMUNTNom: ADELA MORERA RODRIGUEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Habitatge, Equitat
VdC-CUP-AMUNTNom: MIQUEL SABATÉ SOLÀ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Joventut, Transperència, Participació Ciutadana
JUNTSNom: MARCEL·LÍ MARTORELL FONT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
JUNTSNom: JORDI XAUBET PUJADÓ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
PSC-CPNom: AARON ALCAZAR GUTIERREZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
PSC-CPNom: NURIA BONFILL ROCABERT
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
CsNom: VALENTÍN GUERRA BURGOS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat