Ajuntament de Capellades

escut
 • Codi oficial estadístic: 0804460009
 • Adreça: Onze de setembre, 4
 • Codi postal i localitat: 08786 Capellades
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 5.211
 • Telèfon: 93-8011001
 • Fax: 93-8013969
 • NIF: P0804300B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Aleix Auber Alvarez
 • Adreça electrònica: capellades@capellades.cat
 • Web: http://www.capellades.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat