Ajuntament de Canyelles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0804310007
 • Adreça: Plaça de l'11 de Setembre, s/n
 • Codi postal i localitat: 08811 Canyelles
 • Comarca: Garraf
 • Població 2018: 4.481
 • Telèfon: 93-8973011
 • Fax: 93-8188130
 • NIF: P0804200D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Rosa Huguet Sugranyes
 • Adreça electrònica: canyelles@canyelles.cat
 • Web: http://www.canyelles.org
 • Horari d'atencio: dilluns a dissabte de 8h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat