Ajuntament de Callús

escut
 • Codi oficial estadístic: 0803860009
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 08262 Callús
 • Comarca: Bages
 • Població 2018: 2.095
 • Telèfon: 93-6930000
 • Fax: 93-8360301
 • NIF: P0803700D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Badia Pujol
 • Adreça electrònica: ajuntament@callus.cat
 • Web: http://www.callus.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-14,45h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat