Ajuntament de Cabrils

escut
 • Codi oficial estadístic: 0803050006
 • Adreça: Domènec Carles, 1
 • Codi postal i localitat: 08348 Cabrils
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 7.348
 • Telèfon: 93-7539660
 • Fax: 93-7507030
 • NIF: P0803000I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Avelina Morales Serra
 • Adreça electrònica: ajuntament@cabrils.cat
 • Web: http://www.cabrils.org/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat