Ajuntament del Bruc

escut
 • Codi oficial estadístic: 0802530008
 • Adreça: Bruc del Mig, 55
 • Codi postal i localitat: 08294 El Bruc
 • Comarca: Anoia
 • Població 2019: 2.050
 • Telèfon: 93-7710006
 • Fax: 93-7710450
 • NIF: P0802500I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Bàrbara Ortuño Escriu
 • Adreça electrònica: bruc@diba.cat
 • Web: http://www.bruc.cat
 • Horari d'atencio: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i dimecres de 16:00 a 19:00.
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat