Ajuntament de Borredà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0802400000
 • Adreça: Pl. Major, 14
 • Codi postal i localitat: 08619 Borredà
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 456
 • Telèfon: 93-8239151
 • Fax: 93-8239223
 • NIF: P0802400B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Roma Cunill
 • Adreça electrònica: borreda@diba.cat
 • Web: http://www.borreda.net
 • Horari d'atencio: dill. i dime. de 17h-20h / dissabte de 11h-13h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat