Ajuntament de Berga

escut
 • Codi oficial estadístic: 0802290004
 • Adreça: Plaça de Sant Pere, 1
 • Codi postal i localitat: 08600 Berga
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 16.199
 • Telèfon: 938214333
 • Fax: 938211787
 • NIF: P0802200F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montse Venturós Villalba
 • Adreça electrònica: berga@ajberga.cat
 • Web: http://www.ajberga.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat