Ajuntament de Begues

escut
 • Codi oficial estadístic: 0802070005
 • Adreça: Av. Torres Vilaró, 4
 • Codi postal i localitat: 08859 Begues
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2019: 7.098
 • Telèfon: 93-6390538
 • Fax: 93-6390018
 • NIF: P0802000J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Esteve Pi
 • Adreça electrònica: begues@begues.cat
 • Web: http://www.begues.cat
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat