Ajuntament d'Avià


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una espasa i un bàcul de bisbe d'or passats en sautor, l'espassa en banda i per damunt del bàcul en barra; el peu d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 02-SEP-92
Data de publicació en el DOGC: 16-SEP-92
DOGC núm.: 1645
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blava, amb un sautor ple amb els braços d'amplada d'1/9 de l'alt de la bandera, de color groc.
Data d'aprovació: 09-MAR-94
Data de publicació en el DOGC: 18-MAR-94
DOGC núm.: 1874
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat