Ajuntament d'Avià


Composició del Ple

Partit políticInformació
SOM AVIÀNom: PATROCINI CANAL BURNIOL
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
SANom: RAMON GANGOLELLS VILARDELL
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Obres, Serveis i Camins.
SANom: ELISENDA MARTÍ VALLS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Urbanisme i Cultura.
SANom: SARA SUBIRANA MUNTADA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 20-03-2017
Comarca: Berguedà
Àrea: Joventut, Festes i Participació Ciutadana.
SANom: CARLES NAVARRO SOLSONA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Ensenyament i Pagesia.
ERC-AMNom: JOSEP SUBIRANA JOVE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Medi Ambient, Qualitat de Vida i Sanitat.
ERC-AMNom: MAI ALSINA GALAN
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Noves Tecnologies, Comunicació i Formació.
ERC-AMNom: ADRIÀ REBOLLEDO ROMERA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Esports, Governació e Hisenda.
CiUNom: LLORENÇ ALTOZANO SEVILLA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
CiUNom: MARC GRAUS BALLÚS (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
CiUNom: FRANCESC MAS VIDAL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat